Forskning og håndverk

"Forskning og håndverk"
("Research and craft")
Uniped, nr. 2, 2010
Forskerutdanningen blir stadig mer strukturert. Studentene får tettere oppfølging og deltar i forskerskoler, forskergrupper og forskningsprosjekt. En side ved denne utviklingen er at flere og flere synes å forstå forskning som et håndverk man må lære seg. En av disse var Steinar Kvale, som hevdet at forskning er et håndverk og blir eller bør bli lært gjennom en type mesterlære. Den foreliggende artikkelen består av en kritisk diskusjon av denne sammenligningen eller sammenblandingen av forskning og håndverk, forskerutdanning og håndverkslære (Kvale 1997). Jeg hevder at Kvale sin teori er uklar på sentrale punkter, og at hvis man forsøker å presisere teoriens sentrale tese, så forfaller den til enten trivialitet eller falskhet. Konklusjonen er at forskning er en aktivitet som både har kunstneriske og håndverksmessige aspekter. Forskerutdanning kan derfor fruktbart sammenlignes med både kunstutdanning og håndverkslære, så lenge vi ikke blander sammen sammenligning og overensstemmelse.