Aspekter og paradigmer

"Aspekter og paradigmer. Vårt perseptuelle forhold til estetisk ekspressivitet"
("Aspects and paradigms - our perceptual relation to aesthetic expressivity") Nordic Journal of Aesthetics / Nordisk Estetisk Tidskrift, 25-26/2002.

Aspekter og ansikter

"Aspekter og ansikter – Fysiognomisk persepsjon av andre mennesker”
("Faces and aspects - Physiognomic perception of other human beings") Norsk Filosofisk Tidsskrift (Norwegian Journal of Philosophy), 4/2002.

Variasjoner over ukjent tema

”Variasjoner over ukjent tema – Bokanmeldelse av Ludwig Wittgenstein, Zettel”
("Variations on an unknown theme - Review of Ludwig Wittgenstein, Zettel") Norsk Filosofisk Tidsskrift (Norwegian Journal of Philosophy), 4/2002

Kunstverkets metode

”Kunstverkets metode – Gadamers begrep om kunstverkets Selbstdarstellung”
("The method of art - Gadamer's concept of the Selbstdarstellung of the work of art") Kunst og Kultur, 3/2002.

Filosofi og naivitet

”Filosofi og naivitet – Idealtypiske syn på filosofiens forhold til det barnlige”
("Philosophy and naiveté - Ideal-typical views on philosophy's attitude to the childlike")