Variasjoner over ukjent tema

”Variasjoner over ukjent tema – Bokanmeldelse av Ludwig Wittgenstein, Zettel”
("Variations on an unknown theme - Review of Ludwig Wittgenstein, Zettel") Norsk Filosofisk Tidsskrift (Norwegian Journal of Philosophy), 4/2002