Aspekter og ansikter

"Aspekter og ansikter – Fysiognomisk persepsjon av andre mennesker”
("Faces and aspects - Physiognomic perception of other human beings") Norsk Filosofisk Tidsskrift (Norwegian Journal of Philosophy), 4/2002.