Amy Gutmann

"Amy Gutmann - Deliberasjon som danningideal", i Danningens Filosofihistorie (red. Straume).

forthcoming