Sekundære Uttrykk

”Sekundære uttrykk – Ordenes ansikt og estetisk ekspressivitet”
("Secondary expressions - The face of words and aesthetic expression")
Nordic Journal of Aesthetics / Nordisk Estetisk Tidskrift, 30/2005